Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Headlines

Manage PermissionsManage Permissions
THE IMPLEMENTATION OF THE SYARI'AH PENAL CODE BRIEFING FOR COMBAT SERVICE SUPPORT ROYAL BRUNEI LAND FORCE PERSONNEL


BERAKAS GARRISON, Wednesday, 09 June 2021 – Combat Service Support Royal Brunei Land Force (CSS RBLF) conducted a briefing session on the implementation of the Syari'ah Penal Code held at Dewan Pahlawan, Berakas Garrison. The briefing was presented by Saadatul Nazahah binti Shaifulasyura and Mohd Haziq bin Mamud, Syari'ah Law Officer from Unit Perundangan Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. A total of 127 CSS RBLF personnel attended the briefing.

The session began with the recitation of Surah Al-Fatihah followed by the presentation of the briefing and ended with a question and answer session with the members. The briefing was one of initiative by RBLF which was aimed to raise awareness and give a better understanding of the Syari'ah Criminal Law to the personnel.


TAKLIMAT PERLAKSANAAN KANUN HUKUMAN JENAYAH SYARI'AH BAGI ANGGOTA KHIDMAT BANTUAN KOMBAT TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI

BERAKAS GARISON, Rabu, 09 Jun 2021 – Khidmat Bantuan Kombat Tentera Darat Diraja Brunei (KBK TDDB) telah mengadakan sesi taklimat Perlaksanaan Kanun hukuman Jenayah Syari'ah bertempat di Dewan Pahlawan, Berakas Garison. Taklimat disampaikan oleh Saadatul Nazahah binti Shaifulasyura dan Mohd Haziq bin Mamud, Pegawai Perundangan Syari'ah dari Unit Perundangan Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Seramai 127 anggota KBK TDDB menghadiri taklimat tersebut.

Taklimat tersebut telah dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan penyampaian taklimat dan di akhiri dengan sesi soal jawab bersama anggota-anggota. Taklimat ini merupakan salah satu inisiatif Tentera Darat Diraja Brunei yang bertujuan untuk memberigakan dan meningkatkan lagi kesedaran serta kefahaman anggota-anggota tentang Hukuman Kanun dan Undang-undang Jenayah Syari'ah.