Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Headlines

PROMOTION CEREMONY FOR ROYAL BRUNEI LAND FORCE HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS COMPANY ROYAL BRUNEI LAND FORCE PERSONNEL

BERAKAS GARRISON, Friday, 13 January 2023 – Royal Brunei Land Force Headquarters (RBLF HQ) and Headquarters Company Royal Brunei Land Force (HQ Coy RBLF) held a promotion ceremony for Senior Non-Commissioned Officers (SNCOs) at the Warrant Officers', Staff Sergeants', and Sergeants' Mess, Berakas Garrison, whereas for the NCOs was held at the Cook House of First Battalion RBLF.

Present as the Guest of Honour was Lieutenant Colonel Haji Mushiri Zulkhibri bin Haji Awang, Head of Capability Development, RBLF. Also present were officers, Land Force Sergeant Major and personnel of RBLF HQ and HQ Coy RBLF.

A total of five SNCOs were promoted to Acting Sergeant. Meanwhile for NCOs, one personnel promoted to Substantive Corporal, four personnel promoted to Acting Corporal, eight personnel promoted to Substantive Lance Corporal and eight personnel promoted to Acting Lance Corporal.

The ceremony commenced with the recital of Surah Al-Fatihah, followed by presentation of rank insignias by the Guest of Honour and the recitation of Doa Selamat. The ceremony concluded with a group photo session and the signing of parchment.

 

MAJLIS PENYAMPAIAN PANGKAT BAGI ANGGOTA MARKAS TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI DAN KOMPENI MARKAS TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI

 

BERAKAS GARISON, Jumaat, 13 Januari 2023 – Markas Tentera Darat Diraja Brunei (Mrks TDDB) dan Kompeni Markas Tentera Darat Diraja Brunei (Komp Mrks TDDB) telah mengadakan Majlis Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Tidak Bertauliah (PTB) Kanan yang diadakan di Mes Pegawai Waran, Staf Sarjan dan Sarjan, Berakas Garison, manakala bagi PTB pula diadakan di Dewan Makan Batalion Pertama TDDB. 

Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Leftenan Kolonel Haji Mushiri Zulkhibri bin Haji Awang, Ketua Perkembangan Keupayaan Tentera TDDB. Turut hadir di majlis tersebut ialah pegawai-pegawai, Sarjan Mejar Tentera Darat dan anggota Mrks TDDB dan Komp Mrks TDDB.

Seramai lima PTB Kanan dinaikkan ke pangkat Pemangku Sarjan. Selain itu, bagi PTB pula seorang anggota dinaikkan ke pangkat Kopral Tetap, empat anggota dinaikkan ke pangkat Pemangku Kopral, lapan anggota dinaikkan ke pangkat Las Kopral Tetap dan lapan anggota dinaikkan ke pangkat Pemangku Las Kopral.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan sesi penyampaian pangkat yang disempurnakan oleh Tetamu Kehormat dan bacaan Doa Selamat. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar ramai dan penandatanganan lembaran kenangan.