Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Headlines

Manage PermissionsManage Permissions
LAND ENGINEERING COMBAT SERVICE SUPPORT ROYAL BRUNEI LAND FORCE OFFICER EMBRACED ISLAM


BANDAR SERI BEGAWAN, Saturday, 04 September 2021 – An officer from the Land Engineering, Combat Service Support, Royal Brunei Land Force (CSS RBLF), Lieutenant Nurul Khartini binti Akui, embraced Islam in a conversion ceremony held at the Islamic Da'wah Centre, Ministry of Religious Affairs in accordance with the protocols and SOP that have been set by the Ministry of Health.

The ceremony began with the declaration of Syahadah (declaration of faith) by Lieutenant Nurul Khartini binti Akui, led by an officer from the Islamic Da'wah Centre. The ceremony was witnessed by officers from the Islamic Da'wah Centre, Ministry of Religious Affairs, as well as family members of the new convert.


PEGAWAI KEJURUTERAAN DARAT KHIDMAT BANTUAN KOMBAT TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI MEMELUK AGAMA ISLAM

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 04 September 2021 – Seorang pegawai dari Kejuruteraan Darat, Khidmat Bantuan Kombat, Tentera Darat Diraja Brunei (KBK TDDB), Leftenan Nurul Khartini binti Akui telah memeluk agama Islam di sebuah majlis yang diadakan di Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengikut protokol dan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.

Majlis dilaksanakan dengan lafaz Syahadah oleh Leftenan Nurul Khartini binti Akui, yang dipimpin oleh pegawai dari Pusat Da'wah Islamiah. Majlis pengislaman itu disaksikan oleh pegawai-pegawai dari Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama serta ahli keluarga anggota yang baru masuk Islam.